Welkom op de website van de ouderraad van Basisschool Brakkenstein

De ouderraad (OR) bestaat uit ouders van kinderen van de school. De OR wil een bijdrage geven aan de positieve ontwikkeling van de school.

We willen de kinderen een fijne, leuke en leerzame tijd bezorgen, naast het door school aangeboden reguliere onderwijsprogramma. De OR organiseert in samenspraak met de school extra activiteiten en biedt hiervoor voorzieningen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vieringen van Sint en kerst, culturele activiteiten, sportdag en schoolreisjes.

We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij, en zich verbonden voelen met de school. Om die rede staat de ouderraad open voor vragen, signalen of ideeën van ouders. Tegelijkertijd willen we een schakel zijn naar en een klankbord zijn voor het onderwijsteam en de Medezeggenschapsraad (MR). We zoeken gericht de samenwerking met hen op in de uitvoering van onze activiteiten.