Carnaval

De carnavalswerkgroep organiseert o.a.  het bezoek van prins Carnaval aan de school en voor midden- en bovenbouwkinderen een feest op vrijdagmiddag in het Roomsch Leven. Contactpersoon vanuit de OR: Rianne Reulink en Annemiek Kruijssen.

alaaf