Contact

Alle ouders kunnen hun vragen, wensen en ideeën altijd aan de OR kwijt door middel van een briefje in het postvakje van de OR. Dit postvakje bevindt zich in de hal van de school.

Ook kan een e-mail worden gestuurd naar ouderraad@bsbrakkenstein.nl.

Uiteraard kan je de OR-leden ook rechtstreeks aanspreken.

Komend schooljaar (2018-2019) start de ouderraad met 9 ouders en bestaat dan uit:

Hiernaast zijn de functies ingevuld door:

 Penningmeester

 Secretaris

 Voorzitterschap (voor de duur van 1 jaar)

 Websitebeheer