Interne afspraken

Om een fijne en efficiënte samenwerking aan te gaan binnen de ouderraad (OR), en als OR met ouders,  het schoolteam en de medezeggenschapsraad, staat in het onderstaande document een aantal zaken op een rij. Deze zaken zijn geformuleerd op basis van eerder gemaakte afspraken en onderling overleg. We actualiseren dit document jaarlijks. Aan het begin van elk schooljaar stellen we  de visie en doelen van de OR voor het huidige schooljaar met elkaar vast en we verdelen de te verwachten taken.

Klik hier voor Visie en werkafspraken 2021 – 2022