Klassenouders

In elke klas zijn er één, twee of drie ouders die tijdens het schooljaar contactpersoon zijn tussen leerkracht en ouders. De leerkracht bespreekt met de klassenouder(s) welke hulp wanneer wenselijk is, zoals assistentie in de groep tijdens activiteiten (Sint, Kerst, Pasen etc.) of helpen bij het werven van andere hulpouders voor een activiteit of het rijden naar een uitje.

Iedere groep gaat één keer per jaar op cultureel uitje. De leerkracht neemt hierin het initiatief en besluit wat er gedaan wordt. Hij/ zij weet immers wat/wanneer het beste past bij het programma van de groep. De leerkracht legt dit voor aan de klassenouder(s). Wanneer de klassenouder(s) een leuk idee hebben, zou de leerkracht daar ook voor kunnen kiezen. Het culturele uitje wordt betaald vanuit de ouderbijdrage. Het bedrag dat hiervoor (maximaal) beschikbaar is, kun je opvragen bij de OR -penningmeester. Naast dit culturele uitje, heeft elke klas een natuur-uitje (betaald uit subsidie gemeente), bijvoorbeeld een herfstwandeling, bezoek aan een boerderij, imker, of botanische tuin.

Tips en informatie voor klassenouders 

Contactpersoon vanuit de OR: Marjolein Arts (secretaris) of Annemiek Kruijssen (penningmeester)

ouderpart-560-233