Pasen

Tot nu toe vierden we Pasen op school bijvoorbeeld met een lekker paasontbijtje in de klas. Dit jaar gaan we in overleg met de leerkrachten bekijken of er een andere invullingen gegeven wordt.

Contactpersoon vanuit de OR: Jolein Rademakers en Isabel Smit.