Schoolreisjes

Ieder jaar gaan alle groepen in het voorjaar op schoolreisje.
Het schoolreisje voor de groepen 1 en 2 wordt door de kleuterjuffen geheel zelf verzorgd, in samenwerking met de klassenouders.
Voor de midden- en bovenbouw worden aparte schoolreisjes georganiseerd. Er wordt hulp gevraagd van ouders om de schoolreisjes te begeleiden.

Contactpersoon werkgroep Schoolreisjes vanuit de OR: Simone Peeters en Marjolein Arts

schoolreis-bus